அந்தரங்க சமாச்சாரங்களில் செய்யப்பட்ட உலக சாதனைகள் – பாவத்த இப்படி கூடவா சாதனை பண்ணுவிங்க !!

Uncategorized

அந்தரங்கம்‘ என்ற கருத்துருவிற்கு சீன மொழியில் வார்த்தையே இல்லை. ஆனால், அந்தரங்கத்தைப் பற்றி குறிப்பிட இன்ஸி என்ற வார்த்தை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும் ‘இன்ஸி’ என்ற சொல்லுக்கு சீன மொழியில், ‘மற்றவர்களிடமிருந்து மறைக்கப்படவேண்டிய ரகசியம்‘ என்று பொருள்படும். இது ‘இன்’ (மறைத்தல்) மற்றும் ‘ஸி’ (ரகசியம் – சட்ட விரோதமாகக்கூட இருக்கலாம்) என்ற இரு வார்த்தைகளின் கூட்டு.

குழு மனப்பான்மை உள்ள பாரம்பரிய சமூகங்களில் இந்த எதிர்மறை அர்த்தம் பொருந்தும். இந்த தொழிற்சாலை பேரூரில்கூட, வேலை மற்றும் வீட்டுச் சூழலில் கண்காணித்தல் என்பது எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருந்தது. ஏனெனில், மற்றவரிடமிருந்து மறைக்கப்படும் எதுவும் அவமானகரமானது அல்லது தீயது என்று நம்பப்பட்டது.

இந்த மாதிரி அந்தரங்க விஷயங்கள் தினசரி இந்த உலகில் பல இடங்களில் பல விதமாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.அதே மாதிரி இதுபோன்ற அந்தரங்க விசயங்களில் பலவிதமான சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன.அது போன்ற சாதனைகளின் தொகுப்பை இந்த வீடியோவில் காண்போம்.

வீடியோ இணைப்பு ;

Thank You for Visiting Our site. We hope you found something that sparked interest on our website. if you like our content means please share and support, and also like our Facebook page.