இதுதான் எனக்கு நடந்துச்சு !! அனைத்து உண்மைகளையும் சொன்ன சித்ராவின் ஆ வி !! கேட்டால் நொ ந் து போவீங்க !!

பிக்பாஸ்

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் இ ழ ப்பு அனைவரையும் பெரும் து யரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த விஷயம்தான் இணையம் முழுவதும் வைரலாகிக்கொண்டிருக்கிறது.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் மூலம் பிரபலமானவர்தான் சித்ரா.இவர் விஜய் டிவியில் அறிமுகம் ஆகவில்லை என்றாலும் நல்ல பெயரை வாங்கிக்கொடுத்தது இந்த டிவிதான்.

தனது வருங்கால கணவருடன் ஒரே ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கும்போது செய்துகொண்டார்.இந்த செய்திதான் இரண்டு நாட்களாக மிகவும் ப ர ப ர ப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிய இவர் இவ்வாறு செய்தது ரசிகர்களை மிகவும் அ டைய செய்துள்ளது. இந்த முடிவை சித்ராவிடம் இருந்து யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

நடிகை சித்ராவின் பல ச ந் தே கங்கள் இருக்கின்றது என்றும், மு க் கியமாக தை ரி ய மான பெண்ணான அவர் இப்படி செய்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்றும் பலரும் க ரு த் து தெரிவிக்கின்றனர்.

இ ந்நிலையில் வெளிநாட்டில் ஆ வி களுடன் பே சு ம் நிபு ணர் ஒ ரு வர் சித் ராவின் ஆ வி யுடன் த ற்போது உரையாடியுள்ளார்.

சித்ராவிடம் பேசிய அவர் காரணம் என்னவென்று கேட்க, அதற்கு சித்ராவின் ஆ வி “என்னால் சொல்ல முடியாது. மிகவும் மோ ச மானது. அவங்க வ ந்தாங்க. நான் த னி மையாக உணர்கிறேன். என க்கு அ ன்பு வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.

அதற்கு மேல் ர சிகர்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டபொழுது “எல்லாம் மு டி ந்துவிட்டது என்று சித்ராவின் ஆ வி கூறியுள்ளாதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த த க வல் இணையத்தில் ப ரவி வருகின்றது.