இத பார்த்திங்கனா இனி பாணி புரியை தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டிங்க! – அடக்கொடுமையே இதத்தான் தின்னோமா இத்தனை நாளா?

ஆரோக்கியம்

நாம் குடும்பத்துடன் என்றாவது வெளியில் சென்றிருப்போம் வாங்க வேண்டிய பொருட்களையெல்லாம் வாங்கிவிட்டு வீதி ஒர கடைகளில் இருக்கும் பாணி புரியை சாப்பிடலாம் என்றும் செல்வோம் . பார்பதற்கும் சுவைப்பதற்கும் நன்றாக தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் அவைகள் எப்படி செய்யபடுகிறது எந்த உணவில் செய்ய படுகிறது என்பது  உங்களுக்கு தெரியுமா?. உண்மை என்னவென்று தெரிந்தால் இனி அதனை தொடக்கூட  மாட்டோம் . கிழே உள்ள வீடியோவில் முழு விவரம் கொடுக்க பட்டுள்ளது   கிளிக் செய்து பாருங்கள்.

Thank You for Visiting Our site. We hope you found something that sparked interest on our website. if you like our content means please share and support, and also like our Facebook page.