தினமும் முட்டைகளை சாப்பிடும் நபரா நீங்கள்! உங்களுக்கு தெரியுமா? தினமும்  முட்டைகளை சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் என்றும் பல நன்மைகளை அடங்கி இருக்கும் முட்டையில் குறிப்பகா புர சக்தி மிகுதியாக இருக்கிறது.தினமும் முட்டைகளை சாப்பிட்டு வந்தால் பல நன்மைகள் இருந்தும் அந்த முட்டைகள் கடைக்கு வருவதிற்குள்ள எங்கு எல்லாம் செல்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?

கோழி முட்டை அதிகமாகவும் உட்கொள்ள கூடாது. முட்டை சாப்பிடமாலும் இருக்க கூடாது.  அதுவும் இப்படி தான் சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடும் இருக்கிறது. அதலாம் விடுங்க முட்டை கொள்முதல் எப்படி நடக்கிறது என்பதை நீங்களே பாருங்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *