சிலருக்கு சாப்பிடித்தால் மலம் கழிக்கும் என்ற எண்ணம் வரும். ஒரு சிலருக்கு காலையில் வெறும் டி அல்லது காபி குடித்தால் தான் வரும் என்று கூறுவார்கள். அப்படி கூறும் நபராக நீங்கள் இருந்தால் முக்கியமாக இந்த பதிவை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். தினமு சாப்பிட்டால் தான் மலம் வருவதால் உங்களுக்கு இந்த நோய் கூட இருக்கலாம். அது என்ன என்பதை கீழே உள்ள வீடியோவை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *