சிலருக்கு வாழ்கையில் பல பிரச்சணைகள் வரலாம், அது பணமாக இருக்கலாம், பாசமாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் நாம் முதலில் மகிழ்ச்சியுடன் தான் இருக்கின்றோமா என்று தெரிய வேண்டும். காரணம் சந்தோஷம் எல்லாரும் கிடைக்காது. அது சிலருக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும். குறிப்பாக அதிக ஆசைப்படும் நபருக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன் என்றால் அவர்கள் எப்போதும் மன நிம்மதி அடையமாட்டார்கள் அதன் காரணம்.

ஆனால், உலகில் இப்படியும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எப்படி தெரிகிறது தெரியுமா? இந்த வீடியோவை பார்க்கும் போது தான் புரிகிறது. மகிழ்ச்சி என்பது பொருளையோ நபரை சார்ந்தது அல்ல அது நம்மிடம் தான் இருக்கின்றது என்பதை இந்த வீடியோ விளக்கி உள்ளது.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *