நீ ச்ச ல் கு ளத் தில் வ ய சு ப் பை ய னோ டு கும்மாளம் போ டும் விஜய் டிவி டிடி !! அதுவும் யாருடன் தெரியுமா ?? வெளிவந்த புகைப்படங்கள் !!

சினிமா

கடந்த 20 வருடங்களாக தமிழ் சி ன் ன த்திரையில் தொகுப்பாளினியாக ஒரு நடிகையாக ப ணி புரிந்து வருபவர் டிடி என்கிற திவ்யதர்ஷினி.

ஆம் விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான உங்கள் தீ ர் ப் பு எனும் நிகழ்ச்சி மூலம் தொகுப்பாளினியாக அறிமுகமானார். அதன்பின் பல நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.

தொகுப்பாளினியாக மட்டுமல்லாமல் தற்போது தமிழ் சினிமாவிலும் பல திரைப்படங்களில் ந டிக்க து வ ங் கி யுள்ளார்.

தொகுப்பாளினி டிடியின் அ க் காவும் ஒரு தொ கு ப் பா ளினி என்பதை நாம் அறிவோம். அவரை நாம் பல நி க ழ் ச் சிகள் மூலம் பார்த்திருக்கிறோம்.

இந்தநிலையில் தற்போது அவரது பு கை ப்படம் ஒன்று ஆண் ந ப ரோ டு நெ ரு க் கமாக இருப்பது போல வெ ளி யாகியுள்ளது.இந்த புகைப்படம் தற்போது வை ர லா கி வருகிறது.

தற்போது அந்த பு கை ப்படத்தில் இருக்கும் நபர் யா ர் என்பது வெளிவந்துள்ளது.டிடியின் இளைய தம்பி தான் அவர் என்பது இப்போது தெரியவந்துள்ளது.மேலும் அவரது சில புகைப்பங்கள் இ ணை ய த்தில் வை ர லா கி வருகிறது.