ப ர பர ப்பை ஏற்படுத்திய சித்ராவின் ஆ வி? ம ர ண த்திற்கு கணவர் காரணமா? கடைசி நேரத்தில் ஏ ங்கிய பரிதாபம்! அ திர் ச்சியை கிளப்பிய வீடியோ!!

செய்திகள்

சீரியல் நடிகை சித்ரா கடந்த வாரம் செய்து கொண்டார். அவ ரின் ம ர ண ம் குறித்த விசாரணை தீ வி ரப் படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இந்நிலையில் இ ற ந்த மனிதர்களின் ஆ விக ளுடன் பேசும் Paranormal Expert ஆன Charlie Chittenden சித்ராவின் ஆவி யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.

தொழில் நுட்ப கருவிகளின் உதவியால் ஆ வி யுடன் பேசிய அவர் பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

குறித்த வழக்கில் கை து செய்யப்பட்ட அவரின் கணவருக்கு இதில் தொடர்பு இருக்கின்றதா என்று பார்வையார்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இதில் சித்ரா ம ர ணம் குறித்து எதுவும் சொல்ல முடியாது என கூறியதாகவும், தனிமையில் இருந்ததாக உணர்ந்ததாகவும், அன்பு தேவைப்பட்டது என கூறியதாகவும் ரசிகர்கள் குறித்து கேட்ட போது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என சொன்னதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.