மீன் என்றலே இங்கு நிறைய நபர்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் வாரம் ஒருமுறை மீனை பொறித்து,வறுத்து, குழம்பு வைத்து சாப்பிடுவார்கள். அப்படி சாப்பிடும் நபராக இருந்தால் நீங்கள் முதலில் இந்த வீடியோவை பார்த்து விடுங்கள். ஏன் என்றால் மீன்களில் எந்த மீன் சாப்பிடலாம், சாப்பிட கூடாது என்பதை இந்த வீடியோவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இனிமேல் மீன் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தான் ஞாபகம் வர வேண்டும். அப்படி வந்தால் தான் இனிமேல் மீன் சாப்பிடும் போது மிகவும் கவனமாக இருப்பிர்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *