ஹேமந்தின் நண்பரான அமைச்சர் மகனுக்கு சித்ரா மீது ஒரு கண்..! நடிகர் ரக்‌ஷனுடன் சித்ரா எடுத்த வீடியோ.. அ திர் ச்சி த க வல்!!

செய்திகள்

ஹேமந்தின் நண்பரான அமைச்சர் ஒருவரின் மகனுக்கு சித்ரா மீது ஆசை இருந் தது என்ற புதிய அ திர் ச்சி தகவலை சித் ரா தோழி ரேகா நாயர் வெளியிட்டுள்ளார்.

ரேகா கூறுகையில், ஹேம்நாத் என்னிடம் ஒருமு றை அப்ரோச் செ ய்தி ருக் கி றான். ஹேமந்தின் நண்பரான அமைச்சர் ஒருவரின் ம க னுக்கு சி த்ரா மீது ஒரு கண் இ ருந் தது என்கிறார்.

இன்னொரு தோழியான கங்கா பாணி கூறுகையில், பெசண்ட் நகர், திருவான்மயூரில் உள்ள சொ குசு வீடு மற்றும் சொகு சு Audi கார் என சி த்ரா வின் வ ளர் ச்சி எல்லாமே அரசியல் ஆ தர வால் தான் என கூறி அ திர வை த்து ள்ளார்.

யாரிடம் டே ட் டிங் செ ன்றாலும் சி த் ரா என்னிடம் சொ ல் லுவா, இது சத்தியமா கொ.லை தான். இதையெல்லாம் விட மு க்கி யமான வி ட யம் ரக்‌ஷன் என்ற நடிகர் தான்.

ரக்‌ஷனுடன் சித்ரா ஒருமுறை டே ட் டிங் சென்ற போது இ ருவ ரும் நெ ரு க் க மாக இருந்த வீடியோவை அவர் ஹேம்நாத்திடம் காட்டியிருக்கலாம் என்ற ச ந் தே கம் சித் ராவுக்கு இ ருந் தது.

இந்த ரக்‌ஷனும் கடலூர் மாவட்ட அமைச்சரின் ம கன் பிரவீனும் நெ ரு ங் கிய நண்பர்கள் ஆவர். இதற்கு மேல் எதுவும் கேட்காதீர்கள் என மி ர ட் சி யுடன் கூறியுள்ளார்.