பிச்சைக்காரன் என்று துரத்தி விட்ட நபர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த முதியவர் !!வாழ்ந்து காட்டுனா இவர் மாதிரி வாழ்ந்து காட்டனும் !!

தற்போது உள்ள காலகட்டத்தில் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை தேடி Read More…

விமானத்தில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு எந்த நாட்டு குடியுரிமை? விபத்து ஏற்பட்டால் கடைசி இருக்கையில் இருப்பவர்களின் நிலை? ஆச்சரியப்பட வைக்கும் தகவல்கள்

விமான பயணம் என்பது இன்றும் பலருக்கும் ஆச்சரியமான
ஒன்றRead More…