நாகரிகம் என்ற பெயரில் நாம் அதிக அளவில் மாறி கொண்டு இருக்கிறோம், அதற்கு ஏற்றவாறு பல நோய் தோற்றுகளையும் கூடவே வாங்கி கொண்டு இருக்கிறோம். அதற்கு முக்கிய காரணம் மேல் நாட்டு மோகம் தான்.

அப்படி ஆசை பட்டு அணைவரும் வீட்டில் இப்போது வேஷிடன் டாய்லட் தான் அதிகமாகி இருக்கிறது. உலக சுகாதார நிறுவனமே இந்தியன் டாய்லெட் தான் பெஸ்ட் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் நாம் வீடுகளில் இன்னமும் அந்த டாய்லட்டை தான் பயன் படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படி பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் நபராக இருந்தால் இந்த வீடியோவை பாருங்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *